Phân Ưu: Bà Maria Hoàng thị Kim, GĐ Granville qua đời ngày 27/6/2019, hưởng thọ 60 tuổi.