Phân Ưu: Bà Maria Madalena Vũ Thị Phúc, Hội viên TMTT GĐ Mt Pritchard, (HV3/Đ3/ 2017) qua đời ngày 18/9/2017, hưởng thọ 91 tuổi.