Phân Ưu: Bà Maria Nguyễn Kim Kiên hội viên TMTT GĐ Fairfield (HV 07/Đ2/2018), qua đời ngày 27/6/2018 hưởng thọ 79 tuổi.