Phân Ưu: Bà Maria Nguyễn Thị Minh Châu, gia đình đi lễ Bass Hill, qua đời ngày 25/11/2019, hưởng thọ 67 tuổi.