Phân Ưu: Bà Maria Phạm Thị Huy, hội viên TMTT GĐ Cabramatta, (HV 5/Đ2/2019) qua đời ngày 29/7/2019, hưởng thọ 89 tuổi.