Phân Ưu: Bà Maria Phạm Thị Liên Hội viên TMTT, GĐ Cabramatta, qua đời ngày 31/1/2018, hưởng thọ 88 tuổi.