Phân Ưu: Bà Maria Trần Thị Bé, qua đời ngày 15/9/ 2021, hưởng thọ 67 tuổi.