Phân Ưu: Bà Maria Vũ thị Kha, hội viên TMTT GĐ Cabramatta (HV 06/Đ1/2019) qua đời ngày 30/01/2019, hưởng thọ 89 tuổi.