Phân Ưu: Bà Monica Trần Thị Bé, GĐ Cabramatta, qua đời 9/11/17, hưởng thọ 63 tuổi. Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Quý Tang Quyến.