Phân Ưu: Bà cố Teresa Maria Nguyễn thị Ngát, hội viên TMTT GĐ Marrickville, (HV 09/Đ1/2022), thân mẫu Sr Hoa (dòng Trinh Vương), qua đời ngày 14/6/2022, hưởng thọ 94 tuổi.