Phân Ưu: Bà cố của cha Trần văn Trợ, Maria Madalena Lê thị Thanh, qua đời tại Việt Nam, ngày 17/11/2019, hưởng thọ 90 tuổi.