Phân Ưu: Cha Phanxicô Lý Văn Ca qua đời ngày 26/7/2022 tại Perth, hưởng thọ 72 tuổi.