Phân Ưu: Cha Timothy O'Toole, CP Chánh Xứ Marrickville, qua đời ngày 22/12/2017, hưởng thọ 61 tuổi. Cộng Đồng thành kính phân ưu cùng Dòng Passionist và Giáo Xứ St. Brigid