Phân Ưu: Cháu Andre Andy Hoàng, GĐ Lakemba, qua đời ngày 29/8/2019, hưởng dương 3 tuổi.