Phân Ưu: Cháu Giuse Jason Nguyễn, thuộc GĐ Revesby, qua đời ngày 31/8/2018, hưởng dương 16 tuổi. Cháu là con của Anh Nguyễn Trường Giang - Phó Kế Hoạch CĐCGVN Sydney