Phân Ưu: Cháu Maria Julie Tuyết Nhi Trương (6 tuổi), Tuổi Thơ TNTT Cabramatta, qua đời ngày 28.6.2019.