Phân Ưu: Chị Maria Nguyễn Thị Hồng Nghĩa, GĐ Mt Pritchard qua đời ngày 28/8/20, hưởng dương 30 tuổi.