Phân Ưu: Cụ Bà Anê Khổng Thị Soi, hội viên TMTT GĐ George Hall (HV04/D2/2019) qua đời ngày 14.07.2019, hưởng thọ 91 tuổi.