Phân Ưu: Cụ Bà Anna Trần Ngọc Xiêm qua đời 19/4/2022 thuộc GĐ Georges Hall, hưởng thọ 80 tuổi.