Phân Ưu: Cụ Bà Lucia Nguyễn Thị Tê hội viên TMTT GĐ Cabramatta (HV 01/Đ2/2019), Legio Cabramatta đội Vô Nhiễm qua đời ngày 6/5/2019, hưởng thọ 91 tuổi