Phân Ưu: Cụ Bà Maria Bùi Thị Kiều, thân mẫu anh Đoàn Hùng Huỳnh thành viên trong Ban Mục Vụ GĐ Marrickville qua đời ngày 23/2/2019. Hưởng thọ 96 tuổi.