Phân Ưu: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Cậy, nhạc mẫu anh Ngô Trọng Quyến BMV Georges Hall qua đời 13/2/2020, hưởng thọ 93 tuổi.