Phân Ưu: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Định, hội viên TMTT GĐ George Hall (HV 05/Đ3/2022), qua đời ngày 22/10/22 hưởng thọ 91 tuổi.