Phân Ưu: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Huy GĐ Revesby qua đời ngày 04/01.2021 hưởng thọ 85 tuổi.