Phân Ưu: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Liễu hiền thê của ông Nguyễn Điểu Đông thuộc Giáo Đoàn Cabramatta, qua đời ngày 11/09.21, hưởng thọ 81 tuổi