Phân Ưu: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Lý, 89 tuổi, qua đời ngày 6/3/23. GĐ Fairfield West và Cabramatta.