Phân Ưu: Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Nho qua đời ngày 18/2/23 hưởng thọ 92 tuổi, Hội viên TMTT(HV 10/Đ1/2023), GĐ Miller.