Phân Ưu: Cụ Bà Maria Vũ Thị Kha 89 tuổi. Nhạc Mẫu của anh Giuse Lê Hồng Phúc, thủ quỹ BMV Mt Pritchard mới qua đời ngày 30/1/2019.