Phân Ưu: Cụ Bà Rosa Phạm Thị Hồng, GĐ Lakemba, qua đời ngày 24/9/2017, hưởng thọ 93 tuổi. Bà là Nhạc Mẫu anh Vũ Văn Hoàng, BMV Marrickville và anh Nguyễn Văn Thắng BMV Fairfield.