Phân Ưu: Cụ Ông Đaminh Phan Văn Lữ mới qua đời tại Việt Nam, hưởng thọ 103 tuổi. Ông là thân phụ ông Phan Văn Linh, TBMV GĐ Granville và ông Phan Văn Lịch, đại diện GĐ Fairfield (Vine St)