Phân Ưu: Cụ Ông Gioan Baotixita Phạm Văn Tuấn, gia đình hay đi Thánh Lễ tại Bass Hill, qua đời ngày 25/7/20 hưởng thọ 93 tuổi.