Phân Ưu: Cụ Ông Gioan Baotixita Phương Văn Mến, hội viên TMTT GĐ Mt.Pritchard (HV 10/Đ2/2017) qua đời ngày 22/8/2017, hưởng thọ 93 tuổi. Ông là nhạc phụ anh Phêrô Lê Minh Hoàng, BMV GĐ Mt Pritchard