Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Hoàng Xuân Tạ, thân phụ của anh Hoàng Xuân Tâm, thành viên BMV GĐ Georges Hall. Cụ qua đời ngày 23/9/2021. Hưởng thọ 90 tuổi.