Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Bá, qua đời ngày 11/9/2022 hưởng thọ 94 tuổi. Ông Ngoại của Vũ Ngọc Minh Khang, ca đoàn Mt Pritchard và là thành viên HĐMV