Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Phạm Quốc Trọng, GĐ Marrickville, qua đời ngày 21/9/2017, hưởng thọ 83 tuổi