Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Trần Văn Lương, qua đời ngày 19/92021. Hưởng thọ 76 tuổi;