Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Vũ Khương, hội viên Thánh Minh Tương Tế GĐ Lakemba, (HV 06/Đ3/2022), qua đời ngày 1/11, hưởng thọ 87 tuổi.