Phân Ưu: Cụ Ông JB Vũ Tiến Bộ, hội viên TMTT GĐ Granville, (HV 10/Đ1/2022), qua đời 14/6/2022, hưởng thọ 97 tuổi.