Phân Ưu: Cụ Ông Luca Trần Anh Sơn, hội viên TMTT GĐ Cabramatta (HV 10/Đ3/2020) qua đời ngày 01/01/2021 hưởng thọ 89 tuổi.