Phân Ưu: Cụ Ông Phêro Trần văn Bằng, hội viên Thánh Minh Tương Tế GĐ Cabramatta, (HV 05/Đ1/2022) qua đời ngày 16/4/2022, hưởng thọ 89 tuổi.