Phân Ưu: Cụ Phêrô Nguyễn Điểu Đông, thuộc Giáo Đoàn Cabramatta, qua đời ngày 9/9/21. Hưởng thọ 85 tuổi.