Phân Ưu: Cụ Stephano Nguyễn Hữu Đức, hội viên TMTT GĐ Revesby (HV6/Đ3/2017), nhạc phụ anh Đinh Kiên Giang – thành viên BMV GĐ Georges Hall- qua đời ngày 4/11/2017, hưởng thọ 87 tuổi