Phân Ưu: Cụ bà Anna Nguyễn Thị Sở, nhạc mẫu của anh Vũ Nhuận, Trưởng Ban Truyền Thông CĐCG, qua đời ngày 27/8/2019 tại Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi.