Phân Ưu: Cụ bà Annê Nguyễn thị Tiềm, hội viên TMTT GĐ Granville (HV 09/Đ2/2019) qua đời ngày 28/8/2019, hưởng thọ 91 tuổi.