Phân Ưu: Cụ bà Maria Đặng Thị Rủ, thân mẫu của anh Đỗ Ngọc Việt, Phó Ngoại Vụ BMV GĐ Marrickville qua đời Tại Việt Nam ngày 31/10/2017, hưởng thọ 90 tuổi.