Phân Ưu: Cụ bà Maria Hoàng thị Chiêm, hội viên TMTT GĐ Miller, (HV 10/Đ3/2022), qua đời ngày 18/12/2022, hưởng thọ 89 tuổi.