Phân Ưu: Cụ bà Maria Hoàng thị Mầu, hội viên TMTT GĐ Wollongong, (HV 02/Đ3/2020) qua đời ngày 10/9/2020, hưởng thọ 98 tuổi.