Phân Ưu: Cụ bà Maria Lê Thị Từ, qua đời ngày 23/6/2020 tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.