Phân Ưu: Cụ bà Maria Nguyễn Thị Hiền, Hội viên Hội Thánh Minh Tương Tế GĐ Granville, (HV 05/Đ1/2023), qua đời ngày 03/01/2023, hưởng thọ 98 tuổi.