Phân Ưu: Cụ bà Maria Nguyễn Thị Thêm, hội viên Thánh Minh Tương Tế GĐ Lakemba, (HV 10/Đ2/2022), qua đời ngày 04/9/2022 tại VN, hưởng thọ 89 tuổi.